AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!
AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!
Projecte educatiu del Masnou
Entre tots i totes, convertim el Masnou en una vila educadora per a tots els seus veïns i veïnes, de totes les edats i condicions.

Projecte educatiu del Masnou

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

«Al Masnou, l’educació ens mou!» és el lema del Projecte educatiu del Masnou (PEM), una eina que ha de servir per convertir el Masnou en una vila educadora per a tots els seus veïns i veïnes, de totes les edats i condicions.

El novembre de 2020 es va engegar el procés d’elaboració del PEM amb la voluntat de construir-lo amb totes les persones que s’hi volguessin sumar i dir-hi la seva en tallers, xerrades i debats mitjançant un procés participatiu per elaborar la diagnosi del projecte, les àrees de participació i l’execució de totes les propostes.

L’objectiu del PEM és abordar l’educació des d’una mirada àmplia i transversal, compartint esforços i mobilitzant les energies i els recursos de l’Administració, les entitats i la ciutadania.

Així és el PEM

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

Reptes Generals

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

Ecosistema educatiu del Masnou

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

Més de 284 organismes, entre recursos educatius, programes i activitats, agents educadors, empreses, entitats i col·lectius, formen part de l’Ecosistema educatiu del Masnou. 

Al Masnou som vila educadora!

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

L’any 2022, el Masnou va entrar a formar part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores per tal d’impulsar el PEM i convertir el municipi en vila educadora.

En una vila educadora, l’educació transcendeix els murs de l’escola per impregnar tot el poble i transformar-lo en un espai de respecte a la vida i la diversitat. Una ciutat o vila educadora viu en un procés permanent que té com a finalitat la construcció de comunitat i d’una ciutadania lliure, responsable i solidària, capaç de conviure en la diferència, de solucionar pacíficament els seus conflictes i de treballar per al bé comú; una ciutadania conscient dels reptes que afronta actualment la humanitat i amb coneixements i habilitats que li permeten de fer-se corresponsable de la cerca de solucions que exigeix el moment històric que vivim.

Les ciutats educadores es fonamenten en els vint principis establerts a la Carta de Ciutats Educadores.

Fòrums i jornades participatives

PARTICIPA-HI!

Escull en què vols participar i forma part del PEM.

Últimes notícies publicades

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

No et perdis res de tot el que publiquem sobre el PEM.

SUMA’T AL GRUP IMPULSOR

Tothom qui vulgui aportar idees per fer del Masnou una vila educadora i participar en l’elaboració del PEM pot adherir-se al Grup Impulsor.