PROGRAMES  I ACTIVITATS 

EDUCADORES

MÉS DE 45 PROGRAMES I ACTIVITATS EN FORMEN PART

Aquests són els més de 45 programes i activitats de més impacte que formen part de l’Ecosistema educatiu del Masnou i el PEM.

45 PROGRAMES I ACTIVITATS
DE MÉS IMPACTE

Aquests són tots els recursos educatius, programes i activitats de més impacte que formen part del projecte PEM.