Reptes generals

Fruit de la diagnosi del PEM i les sessions participatives amb diferents sectors del municipi.

Enfortir la xarxa educativa del Masnou.

Potenciar l’educació en valors a través del teixit associatiu, dels centres educatius i dels serveis públics.

Ampliar la corresponsabilitat entre les diferents administracions, agents educadors i la ciutadania per millorar l’educació al Masnou.

El Masnou m’educa

Ens eduquem als espais públics, equipaments i entitats, amb la participació i la convivència.  

Fer més pedagogia per la igualtat, la convivència i el respecte a la diversitat, impulsant els valors feministes, interculturals i cívics.

Fomentar l’ús educatiu de l’espai públic (equipaments oberts, parcs i places actius, disseny participatiu d’espais…).

Facilitar moure’s pel Masnou de manera sostenible, autònoma i segura des de la infància (per exemple, entorns escolars…).

Ampliar els espais d’escolta i trobada de la ciutadania.

Potenciar la particpació d’adolescents i joves des dels seus propis espais i formes d’organització.

Millorar el coneixement del Masnou i de la seva història, afavorint el sentiment de pertinença, la identitat comunitària i el civisme.

L’educació al llarg de la vida

Ens eduquem en totes les etapes de la vida: infància, adolescència, joventut, adultesa i vellesa.

 

Potenciar l’acompanyament educatiu per prevenir l’abandonament escolar des d’una visió integral (per exemple, reforçant l’orientació entre etapes educatives, ampliant l’oferta formativa…).

Millorar la transició de l’escola al món del treball, connectant la formació amb la realitat del Masnou (vinculació amb el mar, la cultura, l’esport, els sectors econòmics…).

Oferir oportunitats educatives al llarg de la vida, partint dels interessos i les necessitats formatives de les persones.

Integrar l’oferta de formació de persones adultes (professional, ocupacional, continuada, permanent i de lleure) garantint la igualtat d’oportunitas.

Fomentar les relacions intergeneracionals i interculturals.

Potenciar l’educació per a la salut física i emocional en totes les etapes de la vida.

L’educació en tots els àmbits de la vida

Ens eduquem a tot arreu i en tot moment (escoles i instituts, lleure, família, esport, cultura…).  

Fomentar una major equitat educativa i lluitar contra la segregació escolar.

Posar en valor l’educació dels 0 als 3 anys i fer-la accessible a totes les famílies.

Trencar les barreres d’accés a la cultura i a l’esport a través del treball conjunt entre agents educadors.

Enfortir la connexió entre els aprenentatges de dins i fora dels centres educatius.

Millorar l’educació digital i reduir les desigualtats en l’àmbit tecnològic (per exemple, bretxa digital, addicció a les pantalles, bon ús de les xarxes…).

Potenciar l’educació emocional a tots els espais educatius del Masnou.