GRUP IMPULSOR PEM

Forma part del grup que impulsa el projecte!

El Grup Impulsor del PEM és un grup de participació i aprenentatge format per ciutadania a títol individual: persones de diferents edats, orígens, professions… amb l’objectiu d’impulsar el Projecte educatiu del Masnou al llarg del temps.

 

Concretament les funcions del Grup Impulsor són:

Debatre, recollir reflexions i propostes sobre els documents que es generin, com la diagnosi o els reptes del PEM.

Impulsar els espais participatius del PEM: Fòrum Educatiu Local i els grups de treball que es puguin crear.

Vincular el PEM a d’altres iniciatives que s’estiguin duent a terme al Masnou.

Impulsar el desplegament dels reptes del PEM des de la comunitat a través d’actuacions concretes.

Fer seguiment del PEM des de la comunitat.

Impulsar la comunicació del projecte i dels agents educadors, amb el suport municipal, a través del Grup Motor.

Aquest espai de treball en xarxa d’àmbit local és l’engranatge més important per a la posada en marxa i sostenibilitat del PEM, juntament amb el Grup Motor, amb qui haurà de treballar de manera conjunta, i té grans beneficis i reptes per a la sostenibilitat del projecte.

BENEFICIS

Definició conjunta d'objectius

Creació d'aliances

Increment de la corresponsabilitat

Aprenentatge compartit

REPTES

Gestionar objectius, interessos i temps no coincident

Garantir un bon ús del temps per reduir el desgast i la desafecció entre les persones i entitats col·laboradores

SUMA’T AL GRUP IMPULSOR

Tothom qui vulgui aportar idees per fer del Masnou una vila educadora i participar en l’elaboració del PEM pot adherir-se al grup impulsor.