RECURSOS I AGENTS 

EDUCADORS

MÉS DE 362 RECURSOS I ENTITATS EN FORMEN PART

Aquests són els 284 organismes, entre recursos educatius, programes, activitats, agents educadors, empreses, entitats i col·lectius, que formen part de l’ecosistema educatiu del Masnou. 

65 EQUIPAMENTS I SERVEIS

Aquests són tots els equipaments i serveis que formen part del projecte PEM

252 EMPRESES, ENTITATS I COL·LECTIUS

Aquestes son totes les empreses, entitats i col·lectius que formen part del projecte PEM.

45 PROGRAMES I ACTIVITATS
DE MÉS IMPACTE

Aquests són tots els recursos educatius, programes i activitats de més impacte que formen part del projecte PEM.