Al Masnou som vila educadora!

AL MASNOU, L’EDUCACIÓ ENS MOU!

L’any 2022, el Masnou va entrar a formar part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores per tal d’impulsar el PEM i convertir el municipi en vila educadora.

En una vila educadora, l’educació transcendeix els murs de l’escola per impregnar tot el poble i transformar-lo en un espai de respecte a la vida i la diversitat. Una ciutat o vila educadora viu en un procés permanent que té com a finalitat la construcció de comunitat i d’una ciutadania lliure, responsable i solidària, capaç de conviure en la diferència, de solucionar pacíficament els seus conflictes i de treballar per al bé comú; una ciutadania conscient dels reptes que afronta actualment la humanitat i amb coneixements i habilitats que li permeten de fer-se corresponsable de la cerca de solucions que exigeix el moment històric que vivim.

Les ciutats educadores es fonamenten en els vint principis establerts a la Carta de Ciutats Educadores.