CARRER DE ROSA SENSAT

Rosa Sensat i Vilà (el Masnou, 1873 – Barcelona, 1961) fou mestra i pedagoga, i va contribuir notablement al desenvolupament de l’escola pública catalana durant el primer terç del segle XX. Va desenvolupar una intensa tasca divulgadora dels nous corrents educatius i va aplicar la pedagogia de l’Escola Nova, que posava els infants al centre del projecte educatiu –respectava la seva individualitat i els seus interessos– i es mantenia fidel als principis d’escola pública, laica i catalana. Al Masnou es va posar el seu nom a una escola i a aquest carrer.

Àudio Maite Pou Grau

 
Escolta altres entrevistes que no formen part d’aquest itinerari