CARRER DE L’ESPERANÇA

El carrer de l’Esperança deu el nom a la hisendada Esperança Font Roda (Tarragona, 1811 – Barcelona, 1880), propietària de Can Malet per matrimoni amb el darrer hereu, Gaspar Malet Cases. Posseïa terres al voltant de Can Malet, al centre de la vila. L’any 1847 va urbanitzar el seu terreny, anomenat la Mina, per on passava la mina d’aigua Malet, per construir-hi cases i carrers, i hi va crear el carrer que du el seu nom.

Àudio Rita Poch Soler

 
Escolta altres entrevistes que no formen part d’aquest itinerari