UNA QUARANTENA DE PERSONES PARTICIPEN EN LA PRIMERA TROBADA DEL PROJECTE EDUCATIU DEL MASNOU

En la sessió s’ha creat el grup impulsor, obert a qui vulgui sumar-s’hi, i s’han definit els reptes que s’abordaran en les properes jornades

Una quarantena de persones van participar dissabte al matí en la primera trobada del Projecte educatiu del Masnou (PEM), que té l’objectiu de potenciar el municipi com a vila educadora. Es va dur a terme al pati de Ca n’Humet.

En aquesta sessió es va crear el grup impulsor del PEM, que s’encarregarà de fer propostes i tirar endavant accions per potenciar l’educació des d’un punt de vista transversal i en totes les etapes de la vida. El grup impulsor és obert a totes les persones que vulguin integrar-s’hi. Només cal que escriguin a l’adreça electrònica educacio@elmasnou.cat. A banda, a la jornada també es van definir els passos següents. En primer lloc, s’organitzaran tallers participatius amb infants i joves del municipi. A més, es convocarà una segona trobada oberta a tothom: el Fòrum Educatiu Local. Es preveu que tingui lloc la propera tardor, després que el grup impulsor (obert a tothom qui vulgui participar-hi) i el motor (format per personal tècnic municipal) avancin en els seus treballs d’anàlisi i de generació de propostes.

A la primera sessió participativa, la de dissabte, van assistir-hi representants de les associacions de famílies d’alumnes (AFA), de diverses entitats locals i dels equips docents i directius dels centres educatius del Masnou. També van acudir-hi persones a títol individual i personal tècnic de l’Ajuntament, a més de l’alcalde, Jaume Oliveras, la cinquena tinenta d’Alcaldia i regidora d’Educació, Cristina Ramos, i el diputat president de l’àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Alfredo Vega. Una de les tasques centrals que es van abordar a Ca n’Humet va ser la identificació dels reptes més importants que s’han d’entomar, a partir de la diagnosi que es va presentar recentment al darrer Consell Escolar Municipal i que s’ha elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Per analitzar els reptes, els i les assistents es van dividir en quatre grups de treball. El primer es va centrar en l’educació fora dels circuits reglats; en concret, en aspectes com la connexió entre els diferents agents i els espais educatius, tant formals com informals, per tal d’oferir més i millors oportunitats educatives per a tothom. També es va posar sobre la taula la rellevància de garantir l’accés universal d’infants i adolescents a les activitats extraescolars. El segon grup va treballar l’eix que versava sobre l’educació al llarg de la vida. En aquest cas, es va reflexionar sobre la formació postobligatòria reglada i la que s’adreça a persones adultes de qualsevol edat. A més, es va advocar per dur a terme iniciatives intergeneracionals i interculturals per posar en valor la riquesa social del Masnou.

El tercer eix temàtic va generar debats a partir del títol “El Masnou m’educa”. Es van abordar reptes derivats dels condicionants socials, econòmics i geogràfics del municipi i com afecten la vocació masnovina com a vila educadora. L’elevada densitat de població, l’envelliment, la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia, l’urbanisme, el civisme i la corresponsabilitat en la cura de l’espai públic van ser alguns dels assumptes que es van considerar rellevants a l’hora de definir l’estratègia que cal seguir per potenciar l’educació. El darrer eix temàtic que es va treballar va ser l’elaboració d’un mapa que identifiqui els recursos educatius del municipi.

Debat i parlaments

Abans que els grups de treball es posessin mans a l’obra, es van presentar els primers reptes que han sorgit de la diagnosi del PEM i es va generar un diàleg entre les persones assistents, de perfils diversos, sobre com potenciar el Masnou com a vila educadora. El grup motor, format per personal tècnic de l’Ajuntament, va exposar la feina feta fins ara, que es tradueix, bàsicament, en la diagnosi ja citada i en l’organització del procés participatiu que s’ha obert a la ciutadania amb la jornada d’aquest dissabte. Val a dir que la jornada de dissabte va ser intensa i va durar, aproximadament, unes quatre hores.

De bon matí, el primer a prendre la paraula va ser l’alcalde, Jaume Oliveras, per donar la benvinguda a tothom. Va esmentar la tasca duta a terme anys enrere per una de les persones presents: Carme Giol, regidora de l’Ajuntament en mandats passats. Des d’aquesta responsabilitat va impulsar el primer i únic pla educatiu municipal que ha tingut el Masnou fins a l’actualitat. Alhora, va explicitar el compromís que ha pres el consistori amb l’educació en aquest mandat, tot citant els projectes ja oberts en relació amb l’oferta de places escolars públiques, la formació ocupacional, la vinculació entre educació i treball, l’oferta formativa no reglada, les activitats extraescolars o l’envelliment actiu. Finalment, va concretar que el PEM s’ha de veure com un document viu, des d’una vocació de millora que ha de continuar més enllà de la seva aprovació.

Tot seguit va prendre la paraula Alfredo Vega, diputat president de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. Va mostrar-se molt satisfet en veure la corresponsabilitat de les persones implicades amb el PEM, moltes de les quals provenen d’àmbits extraescolars. De fet, per a Vega, d’aquí es deriva una de les raons de ser del PEM, que ha de ser un punt de trobada i un document que certifiqui el compromís social amb l’educació, així com una eina clau per millorar les possibilitats de progrés de totes les persones. Va admetre les dificultats que ha afegit la pandèmia a l’hora de dur a terme projectes  com aquest, però també va constatar la capacitat de resiliència de la ciutadania i va subratllar la determinació de l’Ajuntament masnoví per dur a bon port aquest projecte.

Cristina Ramos, cinquena tinenta d’Alcaldia i regidora d’Educació, va ser la darrera a expressar-se, ja al final de la jornada i per cloure-la, després que els grups de treball reflexionessin sobre els eixos temàtics esmentats. Va recordar que la jornada de dissabte ha estat només el tret de sortida d’aquest projecte, va agrair la feina feta fins ara per totes les persones que s’hi han implicat i va convidar tothom a sumar-se a aquest projecte transversal que vol potenciar el Masnou com a vila educadora. A més, va posar en valor el sobreesforç i la dedicació de totes les persones que treballen als centres educatius per continuar la tasca educativa tot i les enormes dificultats que ha provocat la pandèmia.

Última revisió 16-06-2021 10:15